Blogg

Årsskriften

Christina Ahlström, som är redaktör för årsskriften, söker bidrag till densamma. Alla teman hälsas välkomna, gärna med utgångspunkt i eller som står i relief till släktens historia. Det kan t ex vara att skildra en gård eller plats, en enskild gestalt eller familj, eller någon händelse nära eller fjärran i tid, egna upplevelser eller minnen. Christina har en idé att i år få in ett tema om matminnen. Frågor besvaras av Christina på 0763-456 542 eller via mail cac.ahlstrom@spray.se Skynda att fatta pennan eller tangentbordet och börja skriva. Bidrag måste vara inne senast den 14 juni.

Framtida aktiviteter

Det finns säkert idéer och önskemål hos flera av Er om program- och diskussionspunkter på släktmötet. Skicka dom så snart som möjligt till någon i styrelsen. Det är ju Er möjlighet att påverka innehållet.

Artiklar till årsskriften är mycket välkomna. Skicka bidrag – gärna per e-post – till ordföranden. Det behöver inte vara pretentiösa noveller utan små notiser och berättelser går mycket bra. Vill påminna om uppsatstävlingen nedan. Fatta pennan eller tangentbordet och börja skriva.

Uppsatstävling!

– Fatta pennan eller tangentbordet och skriv !

Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten har beslutat arrangera en uppsatstävling kring släktens historia. Som bekant är vissa skeden och gestalter i denna rika och omväxlande historia redan mycket omskrivna. Andra är det inte. Alla teman hälsas i denna tävling lika välkomna så länge ämnet för uppsatsen tar sin utgångspunkt i eller står i relief till släktens historia. Vill Du därför skildra en gård eller plats, en enskild gestalt eller familj, eller någon händelse nära eller fjärran i tid, egna upplevelser eller minnen etc. så går det utmärkt så länge framställningen är tydligt kopplad till släkten. Direkta avskrifter från tidigare skrivna artiklar är inte tillåtet. Däremot kan sådana användas som källor.

Under 2008 inkom Isabella Lyhagen med ett skrivet bidrag; ”Upptäck din spännande historia”. För detta belönades hon med ett honorar om 500 kr. Läs artikeln här på hemsidan.

Tävlingen står öppen för alla.

Bidragen skickas till Olof Bågenholm, Kamgräsvägen 10, 314 44 GETINGE. Det går även bra att maila.

En särskild bedömningsgrupp (styrelsen) kommer att granska bidragen. Priser utgår till goda alster.

Fatta pennan och gör både släkthistorien och dig själv rikare!