Restaurering genomförd

Gäserudsstugan – konservering och restaurering av lerklining och dekormåleri 2017

Under 2017 pågick en större konservering och restaurering av lerkliningen och dekormåleriet inne i stugan. Detta arbete genomfördes av Gunnar Eldh och Kiki Eldh. Nedan texter är saxade från den loggbok som Kiki Eldh förde under arbetets gång. Vi är tacksamma för att de delat med sig av loggboken.

Du kan läsa den i sin helhet här. Loggbok Gäserudsstugan

Den sista biten – Kiki Eldh

På fem veckor hade vi nu rört oss bit för bit från ett bildligt och bokstavligt kaos till att börja skönja en sorts ordning. Material och metoder hade utvecklats och anpassats och redan när bottenfärgen fördes på de putsade lagningarna var det en påtaglig förbättring. 

När sedan dekorränderna fylldes i trädde mönstret fram och illusionen är komplett även om den som
granskar på nära håll kan upptäcka åtgärderna. Vilket ju också är önskvärt. 

De två avslutande veckorna var intensiva och det gällde att passa torktider, att välja rätt blandning
på lerklining, att inte förlora sig i detaljer på bekostnad av helheten. Nu var ju även köket med i
ruljansen och där var väggarna, till skillnad från väggarna i övriga rum, målade med limfärg.
Färgen bereddes nu av benlim, krita och pigment; bensvart och oxidgult. Spricklagningar övermålades och  slitageskador retuscherades lätt. Schablonmönstret, en enkel blomma, kopierades och skars ut varefter mönstret stöpplades på skadeställena.