Litteratur

Litteratur

Läsvärt….Tipsa oss om läsvärd litteratur så att vi kan lägga upp dem här.

Artiklar från årsskriften

Här finner du en sammanställning av artiklar i årsskriften från 1961 till 2006.

Släktboken finns att köpa!

Bågenholm-Håbolssläkten. En släktbok av Ivan Löfgren, utarbetad 1965. Boken är ett faksimiltryck från 1983, där en kort beskrivning över släktgården Gäserud och hembygdsgården Gäserudstugan infogats.

Person- och ortnamnsregister till ovanstående bok utarbetat av Bertil Staland år 1988.

Böckerna kan beställas hos:

Olof Bågenholm,
Kamgräsvägen 10
310 44 GETINGE

Telefon: 035–54057
E-post: olof@bagenholm.com

Priset för Släktboken är 250 kr och för Registret 50 kr, tillsammans 300 kr. Frakt tillkommer.

Föreningens postgiro: 38 80 35 – 8