Hem

Bågenholm – Håbolssläkten

Välkommen till Föreningen Bågenholm-Håbolssläktens hemsida.

Gäserudstugan i sommargrönska

Släktföreningen Bågenholm-Håbolsläkten bildades den 22 augusti 1948.

Om föreningen:
Föreningen jobbar för att föra vidare släktens historia med sina minnen, traditioner. Den stöder även att lokala minnesmärken bevaras, dokumenteras, uppdateras och förs vidare till kommande generationer.

Vartannat år arrangerar föreningen släktmöte på släktgården Gäserud i Håbol, Dalsland. Dessa möten sker vanligtvis under augusti månad. Under mellanåren sker aktiviteter av olika slag. Det senaste mötet ägde rum i augusti 2022.

Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten ger även ut en årsskrift. Denna skapas med gemensamma krafter. Alla medlemmar är välkomna att lämna in bidrag till skriften. Läs mer här ->

Besök Gäserudsstugan:
Gäserudsstugan är ett museum för allmänheten med massor av historia och intressanta saker att titta på. Dessutom i ett mycket naturskönt läge. Stugan sköts av Håbols Hembygdsförening lundhabol@hotmail.com

För att se mer bilder på stugan och dess inventarier, besök gärna Digitalt museum.

Följ släktens Facebooksida ->