Hem

Bågenholm – Håbolssläkten

Välkommen till Föreningen Bågenholm-Håbolssläktens hemsida.

Klicka på bilden för att komma till jubileumsdan

Släktföreningen Bågenholm-Håbolssläkten bildades den 22 augusti 1948.
2023 fyllde föreningen 75 år, och det kommer att uppmärksammas 2024 då nästa släktmöte äger rum. Under året kommer även styrelsen att publicera just sina minnen och berättelser om släkten och Dalsland. 

Du kan läsa mer om Bågenholm-Håbolssläktens planer inför jubileet genom att klicka här.

Om föreningen:
Föreningen jobbar för att föra vidare släktens historia med sina minnen, traditioner. Den stöder även att lokala minnesmärken bevaras, dokumenteras, uppdateras och förs vidare till kommande generationer.

Vartannat år arrangerar föreningen släktmöte på släktgården Gäserud i Håbol, Dalsland. Dessa möten sker vanligtvis under augusti månad. Under mellanåren sker aktiviteter av olika slag. Det senaste mötet ägde rum i augusti 2022.

Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten ger även ut en årsskrift. Denna skapas med gemensamma krafter. Alla medlemmar är välkomna att lämna in bidrag till skriften. Läs mer här ->

Besök Gäserudsstugan:
Gäserudsstugan är ett museum för allmänheten med massor av historia och intressanta saker att titta på. Dessutom i ett mycket naturskönt läge. Stugan sköts av Håbols Hembygdsförening lundhabol@hotmail.com

För att se mer bilder på stugan och dess inventarier, besök gärna Digitalt museum.

Följ släktens Facebooksida ->