Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Bågenholm – Håbolssläkten

Ett medlemskap ger nyckeln till vårt ursprung och låter även familjens spännande historia få berättas vidare. Som medlem kan du också få lära känna släktingar från när och fjärran vid våra årliga möten. Medlemskapet lägger grund för att verksamheten kan vidareutvecklas och bevaras för kommande generationer.

Alla som är intresserad av släkten, dess verksamhet och hembygd är varmt välkomna som medlemmar i vår släktförening.

Med ”släkten”  menas= Ättlingar till bonden och skräddaren Per Bågenholm, född omkring 1686 och död 1743 och hans hustru Karin Eriksdotter bosatta i Håbols socken på Dal).

Avgifter för år:
100 kr/år för medlem
10 kr/år för familjemedlem (make/maka/sambo samt barn yngre än 20 år)

För att bli medlem – gör såhär: 

  1. Gå in på din bank
  2. Skriv in Postgironummer: 388035-8
  3. Betala den summa du ska, 100 kr/år per medlem samt 10kr/år (make/maka/sambo samt barn yngre än 20 år)

Bli medlem via Swish: 

  1. Öppna ditt swishkonto
  2. Skriv in nummer 1233562477
  3. Betala den summa du ska, 100 kr/år per medlem samt 10kr/år (make/maka/sambo samt barn yngre än 20 år
  4. Skriv ditt namn och personnummer

Har du frågor om medlemskap, kontakta vår kassör, Olof Malmberg på omalmberg@yahoo.se.