Förberedelser

Under 2017 pågick en större konservering och restaurering av lerkliningen och dekormåleriet inne i stugan. Detta arbete genomfördes av Gunnar Eldh och Kiki Eldh. Nedan texter är saxade från den loggbok som Kiki Eldh förde under arbetets gång. Vi är tacksamma för att de delat med sig av loggboken.

Du kan läsa den i sin helhet här. Loggbok Gäserudsstugan

Förberedelser

”Putsen hänger mycket löst och vi stöter på bomställen överallt. Särskilt skadad är den södra väggen där lerkliningen spruckit upp och delvis rasat. Man kan se att skadorna i stort sett följer stockvarven. 
Putsen är applicerad direkt på den huggna timmerväggen och verkar bestå av ett enda skikt men med mycket varierande tjocklek (ca 3-15 mm). Renoveringen 1932 var tydligen mycket genomgripande. Man rev då allt, ända in till timret. Väggarna putsades därefter på nytt och dekormålades direkt på lerputsen. Av bilder från 1920-talet framgår att väggarna i köket och kammaren tidigare varit tapetserade (2). 
I tidigare tillståndsbeskrivning och åtgärdsförslag (Carola Sunesson Älvsborgs länsmuseum 1997)
refereras till en föreningsmedlem som skall ha berättat att ett äldre dekormåleri hade varit utfört
på limfärgsbemålad tapet.

Om det verkligen existerat ett äldre dekormåleri får vi utgå ifrån att det som utfördes 1932/33 har
stora likheter med detta. 
I Gammelgården (ett hus från Backen i Ärtemark med byggår 1840 och som återuppfördes 1928 på
Majberget i Bengtsfors) pryds nattstugan av ett schablonmåleri som kopierats från ett 1700-talshus
i Rämne, Håbol. Storstugan i samma byggnad har ett schablonmönster som är delvis identiskt med
det i Gäserudsstugans kammare. 

Det måste sägas något om första intrycket – hur det känns när man oförberedd stiger in i rummet. !
Det är förvirrande och underbart. Det som kunde varit ett mönster med exakt upprepning ,
ungefär som en tapet, visar sig vara helt vilt; varje linje lever sitt eget liv på det utrymme som står
till buds. Man måste bara älska det – vi tänker på Matisse! 

Bli medlem i Bågenholm-Håbols släktförening – läs mer här