Vandring i släktens spår

Vår systersläktförening, Håbolssläktföreningen hälsar välkommen till en fin vandring, lördagen den 3 september 2016 – mellan Högkil och Håbol.

Samling vid Församlingshemmet, intill kyrkan, i Håbol klockan: 10:00

Vi kör sedan till Stora Högkil för ett besök och påbörjar därefter vandringen vid Vångsjö.

Etapper:

  1. Vångsjö-Gäserud. 1,5 km – Grusväg. Lätt
  2. Gäserud-Håbols kyrka.5,0 km – Grus- o skogsväg. Lätt

Sträcka totalt: 6,5 km
Vandringstid: ca 2,5 tim

Det är lätt och tillgängligt att vandra. Man kan gå hela eller delar av sträckan, vi ordnar även transport för den som känner sig begränsad eller av andra skäl. Ingen är exkluderad men meddela detta vid anmälan!

Vid Gäserud blir det en längre rast för att kunna ta del av gården samt och för att äta egen medhavd matsäck.

Vi vandrar sen vidare mot Håbols kyrka via Vik och Södra Böle, vi tar raster efter behov, för vila och berättelser.

När vi kommit fram till Håbols kyrka, för en fin mottagning, äter vi tillsammans i Församlingshemmet vår egen medtagna mat.

Följebil med förplägnad/egna ryggsäckar m m

Det är bilväg efter i stort sett hela vandringen. Möjlighet att hämta och lämna den/de som vill gå delar av sträckan finns därmed.

  • Rejäla skodon rekommenderas och kläder efter väder med ev. ombyte.
  • Ta med egen matsäck till besöket på Gäserudsstugan samt efter vandringen i Håbols Församlingshem.

Vandringsledare är Rolf Tageson – OEACE (Högkilsgrenen) och har du frågor ring 0706-733375 eller mail rolf.tageson@gmail.com

Anmälan, senast den 26 augusti 2016 till Magnus Bågenholm 0735-59 59 35 eller e-post: magnus@bagenholm.org
eller
Aud Odsbu 0047 90 82 12 95 eller e-post: aud.odsbu@fibernett.net.

Släktdag 2016

Denna kommer att äga rum lördagen den 13 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med årsskriften. Vi brukar samlas på eftermiddagen. Släktdagen är ju det tillfälle där medlemmarna kan träffas och umgås. Det finns säkert idéer och önskemål hos flera av Er om programpunkter. Skicka in dom till någon i styrelsen. Det är ju Er möjlighet att påverka programinnehållet.

Släktdag 2014

Denna kommer att äga rum lördagen den 9 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna under juli månad tillsammans med årsskriften. För tiden kan Ni räkna med eftermiddagen. Släktdagen är ju det tillfälle där medlemmarna kan träffas och umgås. Det finns säkert idéer och önskemål hos flera av Er om programpunkter. Skicka in dom senast 10/6 till någon i styrelsen. Det är ju Er möjlighet att påverka programinnehållet.

Årsskriften

Christina Ahlström, som är redaktör för årsskriften, söker bidrag till densamma. Alla teman hälsas välkomna, gärna med utgångspunkt i eller som står i relief till släktens historia. Det kan t ex vara att skildra en gård eller plats, en enskild gestalt eller familj, eller någon händelse nära eller fjärran i tid, egna upplevelser eller minnen. Christina har en idé att i år få in ett tema om matminnen. Frågor besvaras av Christina på 0763-456 542 eller via mail cac.ahlstrom@spray.se Skynda att fatta pennan eller tangentbordet och börja skriva. Bidrag måste vara inne senast den 14 juni.