Styrelsen

Styrelsen 

Kontakta oss gärna för frågor gällande föreningen och dess arbete via e-post. 

Funktion Namn E-post
Ordförande Christina Ahlström cac.ahlstrom@gmail.com
Vice ordförande Ylva Kadin ylva_kadin@hotmail.com
Kassör Olof Malmberg omalmberg@yahoo.se
Sekreterare Gunnel Holm gunnel.holm@kansliht.lu.se
Ledamot Elisabeth Hansson  storahavden@yahoo.se
Ledamot Ann-Catrine Erlandsson ann-cathrine@hotmail.com
Ledamot  AnnaSara Perslow annasara@jonte.se
Ersättare Cecilia Bågenholm cecilia.bagenholm@gmail.com
Ersättare Angelica Magnusson   
Ersättare Ralph Bågenholm   
Ersättare Folke Erlandsson folke.erlandsson@telia.com
Valberedning Ebba Von Krogh Ebba von Krogh
Valberedning

 

Ulla Eriksson

 

 

 

Revisorer:

Anders Nilsson

Mikael Von Zweigbergk

Ersättare: 

Lena Jansson

Katarina Amundsson

Programkommitté:

Sammankallande:
Ylva Kadin

Elisabeth Hansson

Anna-Lena Kadin

Ersättare: Ann-Catrine Erlandsson

Föreningens årsskrift

Redaktör:

Gunnel Holm

Redaktionskommitté: 

Olof Bågenholm

Henrik Jansson

Hemside- samt Facebookansvar:

AnnaSara Perslow