Styrelsen

Styrelsen 

Kontakta oss gärna för frågor gällande föreningen och dess arbete via e-post. 

Funktion Namn E-post
Ordförande Christina Ahlström cac.ahlstrom@gmail.com
Vice ordförande Folke Erlandsson folke.erlandsson@telia.com
Kassör Olof Malmberg omalmberg@yahoo.se
Sekreterare Margareta Slavik margareta.slavik@gmail.com
Ledamot Elisabeth Hansson  storahavden@yahoo.se
Ledamot Cecilia Bågenholm cecilia.bagenholm@gmail.com
Ledamot Ann-Catrine Erlandsson ann-cathrine@hotmail.com
Ledamot  AnnaSara Perslow annasara@jonte.se
Ersättare Gunnel Holm gunnel.holm@kansliht.lu.se
Ersättare Cecilia Englund ia108@live.se
Ersättare Ylva Kadin ylva_kadin@hotmail.com
Valberedning Ebba Von Krogh Ebba von Krogh
Valberedning

 

Ulla Eriksson

 

 

 

Revisorer:

Anders Nilsson

Lena Jansson

 

 

 

Programkommitté:

Ylva Kadin, sammankallande

Elisabeth Hansson

Anna-Lena Kadin

Ersättare: Ann-Catrine Erlandsson

 

Föreningens årsskrift

Redaktör:

Christina Ahlström

Redaktionskommitté: 

Olof Bågenholm

Henrik Jansson

Hemside- samt Facebookansvar:

AnnaSara Perslow