Vandring i släktens spår

Vår systersläktförening, Håbolssläktföreningen hälsar välkommen till en fin vandring, lördagen den 3 september 2016 – mellan Högkil och Håbol. Samling vid Församlingshemmet, intill…

Läs mer

Släktdag 2016

Denna kommer att äga rum lördagen den 13 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med årsskriften. Vi brukar…

Läs mer

Släktdag 2014

Denna kommer att äga rum lördagen den 9 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna under juli månad tillsammans med…

Läs mer

Årsskriften

Christina Ahlström, som är redaktör för årsskriften, söker bidrag till densamma. Alla teman hälsas välkomna, gärna med utgångspunkt i eller som står i…

Läs mer