Släktdag 2016

Denna kommer att äga rum lördagen den 13 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med årsskriften. Vi brukar samlas på eftermiddagen. Släktdagen är ju det tillfälle där medlemmarna kan träffas och umgås. Det finns säkert idéer och önskemål hos flera av Er om programpunkter. Skicka in dom till någon i styrelsen. Det är ju Er möjlighet att påverka programinnehållet.

Släktdag 2014

Denna kommer att äga rum lördagen den 9 augusti i Gäserud. Program kommer att skickas ut till medlemmarna under juli månad tillsammans med årsskriften. För tiden kan Ni räkna med eftermiddagen. Släktdagen är ju det tillfälle där medlemmarna kan träffas och umgås. Det finns säkert idéer och önskemål hos flera av Er om programpunkter. Skicka in dom senast 10/6 till någon i styrelsen. Det är ju Er möjlighet att påverka programinnehållet.

Årsskriften

Christina Ahlström, som är redaktör för årsskriften, söker bidrag till densamma. Alla teman hälsas välkomna, gärna med utgångspunkt i eller som står i relief till släktens historia. Det kan t ex vara att skildra en gård eller plats, en enskild gestalt eller familj, eller någon händelse nära eller fjärran i tid, egna upplevelser eller minnen. Christina har en idé att i år få in ett tema om matminnen. Frågor besvaras av Christina på 0763-456 542 eller via mail cac.ahlstrom@spray.se Skynda att fatta pennan eller tangentbordet och börja skriva. Bidrag måste vara inne senast den 14 juni.

Släktmöte 2008

Släktmötet 2008 hölls den 2 augusti i Gäserud. Referat från årsmötet hittar ni här.

Bilder från mötet hittar ni genom att trycka på länken ”Bilder” i menyn.